Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.4.2011 zmluva o bežnom účte VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/013/O 8.1.2011 o poskytnutí programových licencií firmy IFOSOFT v.o.s. BrIS s.r.o 44 401 990   
Detail Zmluva Dodávateľská rok 2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s.r.o. 361 68475   
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2007 4.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu dodatok 2 W-Control, s.r.o. 36 804 207   
Detail Zmluva Dodávateľská úverová zmluva 37145-2009 2.5.2011 dodatok č. 3 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/HK 23.6.2011 Zmluva o funkcii HK Obce Ľubotín, Haligovce, Orlov    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 19.8.2011 Mandatna zmluva TEKELI, s.r.o. 45867089   
Detail Faktúra dodavateľská 012012 9.2.2012 Zoznam faktúr 01/2012 Zoznam faktúr 01/2012    
Detail Faktúra dodavateľská 022012 5.3.2012 Zoznam Fa 02/2012 Zoznám faktúr 02/2012    
Detail Faktúra dodavateľská 032012 4.4.2012 Zoznam Fa. 03/2012 Zoznam Fa. 03/2012    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 4/2012 7.5.2012 Zoznam Fa 4/2012 Zoznam za Fa 4/2012    
Detail Faktúra dodavateľská 05/2012 6.6.2012 Zoznam Fa. za 05/2012 Zoznam Fa.05/2012    
Detail Faktúra dodavateľská 06/2012 4.7.2012 Zoznam Fa. 6/2012 Zoznam Fa. 06/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ zo dńa 07.11 20.6.2012 k verejnému obstarávaniu ORIM-TENDER,s.r.o 44689454   
Detail Faktúra dodavateľská 7/2012 9.8.2012 Zoznam Fa. 7/2012 Zoznam Fa 7/2012    
Detail Faktúra dodavateľská 8/2012 7.9.2012 Zoznam Fa. za 8/2012 Zoznam Fa. za 8/2012    
Detail Zmluva Dodávateľská 199/2012-1Z-5.OIV 11.9.2012 Zmluva o spolupráca Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Faktúra dodavateľská 92012 1.10.2012 Zoznam Fa 92012 Zoznam Fa za 92012    
Detail Faktúra dodavateľská 102012 6.11.2012 Zoznám Fa 102012 Zoznám Fa 102012    
Detail Faktúra dodavateľská Fa 112012 4.12.2012 Zoznam Fa. 112012 Zoznam Fa 112012    
toplist