Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.4.2011 zmluva o bežnom účte VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/013/O 8.1.2011 o poskytnutí programových licencií firmy IFOSOFT v.o.s. BrIS s.r.o 44 401 990   
Detail Zmluva Dodávateľská rok 2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s.r.o. 361 68475   
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2007 4.1.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu dodatok 2 W-Control, s.r.o. 36 804 207   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 31.1.2011 Zmluva o dielo "Odstránenie povodňových škôd v obci Čirč Jaroslav Hrebíik - voda, kúrenie, plyn 36399244  114 323,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská úverová zmluva 37145-2009 2.5.2011 dodatok č. 3 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 10.6.2011 dodatok k UZ č. 37145-2009 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. 00682420  253 467,35 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2011 22.6.2011 Zmluva o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomoci Základná škola s materskou školou Čirč 37876074  27 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/HK 23.6.2011 Zmluva o funkcii HK Obce Ľubotín, Haligovce, Orlov    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 19.8.2011 Mandatna zmluva TEKELI, s.r.o. 45867089   
Detail Zmluva Dodávateľská KP 6.10.2011 Nákup pozemku Belancová, Pastorčíková   12 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KP - Plavčan 130 20.8.2014 Kúpna zmluva Plavčan Mikuláš a manž. obec Čirč   1 625,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2RP 30.11.2011 projekt programu revitalizácie krajiny Úrad vlády SR 00151513  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZZ 5.1.2012 zamenná zmluva - Ján Gernát Čirč 204 Ján Gernát   995,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská HZ 5.12.2011 Hospodárska zmluva o zimnej cestnej službe na komunikáciach
spravovaných obcou
AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 212LSKO1 23.1.2012 Zmluva o dielo ALFA GROUP SR s.r.o. 35848561  11 988,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o PS 23.1.2012 Zmluva o poskytnutí služby Environmental Innovation Center, a.s. 46059326  11 976,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 23.1.2012 Mandátna zmluva PP P Co., s.r.o. 35933852  10 020,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská KP 3 15.2.2012 Kúpna zmluva
Pariľák Ján a Anna Pariľáková
Čirč 238
Ján Pariľák a Anna Pariľáková   530,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 2 31.12.2011 Mandátna zmluvy Tekeli, s.r.o.
053 06 Bijacovce 193
TEKELI, s.r.o. 45867089  56,25 EUR 
toplist