Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlé 12102021 12.10.2021 Vypracovanie žiadosti na projekt s názvom OBNOVA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉHO CENTRA ČIRČ TIBURON s. r. o. 47937114  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20092021 21.9.2021 Dohoda Spojená škola 54018391   
Detail Zmluva Dodávateľská 16092021 16.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby - Prestupné bývanie v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  7 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03092021 3.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby - 312061AIR5 - Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba... ROZVOJ SPIŠA n. o. 35582537  10 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 6082023 31.8.2021 Objednávka TIBURON s. r. o. 47937114  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26082021 26.8.2021 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s. r. o.   144,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16082021 17.8.2021 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - 18x25A/3F Farské Východoslovenská distribučná , a.s. 36 599 361   
Detail Objednávka vyšlé 6082022 10.8.2021 Objednávka na vystúpenie FS ČERHOVČAN Bardejov na ČIRČANSKÉ LITO OZ FS ČERHOVČAN Bardejov 42422167  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09082021 10.8.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná , a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlé 6082021 6.8.2021 Objednávka - na vystúpenie folklórneho súboru "Labirskych beťariv" Anna Regrutová   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 5082021 5.8.2021 Objednávka - vystúpenie folklórnej skupiny "Šambriňci" Šambriňci - občianske združenie 42419433  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04082021 4.8.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
stavebné práce- Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093   
Detail Zmluva Dodávateľská 04082021. 4.8.2021 Dodatok č. 02 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156  324 136,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092021 2.8.2021 Zmluva o dielo + rozpočet
Prestupné bývanie v obci Čirč - novostavba bytových domov
Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  527 360,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23072021 23.7.2021 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 815/2021/UZ VÚB, a. s. 31320155  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19072021 19.7.2021 Zmluva o dielo - stavebné práce - Dobudovanie inžinierskych sieti v obci Čirč SOLISKO Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093  1 392 765,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072021 16.7.2021 Mandátna zmluva - Prestupné bývanie v obci Čirč- novostavba bytových domov RENDERTEAM s. r. o. 52621537  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12072021 12.7.2021 Zmluva č. 1237/2021/OPR Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1072021 1.7.2021 Objednávka - na projekt "Program podpory lokálnych komunít" Solisko Čirč s.r.o., r.s.p. 52064093   
Detail Zmluva Dodávateľská 20062021 20.6.2021 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 35942436   
toplist