Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 17052021 17.5.2021 Kúpna zmluva Jozef Čerkala   597,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 17052021 17.5.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie pre budovu OU k výzve s... TERGO s. r. o. 52933211  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1052022 11.5.2021 Objednávka na jedálne kupóny UP Slovensko, s. r. o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč- zabezpečenie externého poradenstva ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  12 081,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021. 23.4.2021 Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč - stavebný dozor Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22042021,, 23.4.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Zmluva Dodávateľská 220420211 22.4.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a. s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlé 20042021 20.4.2021 Objednávka na notebook a príslušenstvo Vidíme Vás spol. s. r. o. 44637039  1 090,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15042021 16.4.2021 Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Čirč Veľbacký Martin , Veľbacká Nadežda    
Detail Objednávka vyšlé 16042021 16.4.2021 Objednávka na projekt: Administratívna budova Čirč - zníženie energetickej náročnosti... ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1642021 16.4.2021 Vypracovanie žiadosti na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čirč - nové PHSR v... ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  1 229,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 162021 16.4.2021 Vypracovanie žiadosti na projekt "Miestna občianska poriadková služba v obci Čirč" ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  1 037,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06042021 7.4.2021 Zmluva na zásobníky Tork Gastrobal   115,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1042021 1.4.2021 Objednávka - Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) inžinierskych sieti v prostredí MRK ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  3 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 31032021 31.3.2021 Objednávka na náhradné diely multifunkčného ihriska Sagansport s.r.o. 47846470  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31032021. 31.3.2021 Nájomná zmluva Rozvoj Čirča 53396090   
Detail Zmluva Dodávateľská 17032021 18.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb
záväzok poskytnúť služby pre objednávateľa
JUDr. Anna Filipová 47874856  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15032021 15.3.2021 Mandátna zmluva - stavebné práce - Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Čirč RENDERTEAM, s.r.o. 52621537  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10032021 11.3.2021 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  73 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09032021 10.3.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovianska nemocnica, n. o. 37 886 851    
toplist