Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02032021 3.3.2021 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 03032021 3.3.2021 Dodatok č. 1 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra Došlé PFA 01/2021 28.2.2021 Zoznam došlých faktúr -   54 911,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24022021 24.2.2021 Kúpna zmluva č.2021Z01
Interiérové vybavenie KC
Anasyn s. r. o. 47401435  5 295,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23022021 23.2.2021 Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z nebálových výrobkov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 19022021 19.2.2021 Kúpna zmluva SK-2021-Z034
Interiérové vybavenie KC
AUTOCONT s. r. o. 36396222  10 879,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16022021 17.2.2021 Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia pre občanov Key IT Solutions, s. r. o. 36484997   
Detail Zmluva Dodávateľská 16022021. 17.2.2021 Vybudovanie bezplátneho WIFi pripojenia Key IT Solutions, s. r. o. 36484997   
Detail Zmluva Dodávateľská 15022021 15.2.2021 Zmluva o aktualizácii dát katastra TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06022021 7.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Asociácia samaritánov SR, o.z 420228701   
Detail Zmluva Dodávateľská 29012021 1.2.2021 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní RENDERTEAM s. r. o. 52621537  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 12/2020 31.1.2021 Zoznam došlých faktúr -   18 178,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM_SEP-IMRK2-2020-003991 28.1.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  497 407,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26012021 27.1.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 474/2020 Pozemkové spoločenstvo Čirč 00329835   
Detail Zmluva Dodávateľská 21.01.2021 22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb LEHA, s. r. o. 36588393   
Detail Zmluva Dodávateľská 14012021 15.1.2021 Zámenná zmluva Pozemkové spoločenstvo Čirč 42380766   
Detail Zmluva Dodávateľská 09012020 30.12.2020 Mandátna zmluva - územný plán obce Čirč Urban Plannig s. r. o. 4472930  3 168,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23012020 30.12.2020 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 14022020 30.12.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a. s. 36470104   
Detail Zmluva Dodávateľská 30042020 30.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čirč Spišská katolícka charita    
toplist