Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 27022020 30.12.2020 Zmluva o nájme ČESMAD Slovakia 30779553   
Detail Zmluva Dodávateľská 10062020 30.12.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP - distribúcia a. s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 01092020 30.12.2020 Zmluva o dodávke vody obecným vodovodom a odovzdaním odpadových vôd miestnou kanalizáciou Petra Luttyová 53263286   
Detail Faktúra Došlé PFA 11/2020 30.12.2020 Zoznam došlých faktúr -   180 912,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20201228001 29.12.2020 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 18122020 19.12.2020 Dohoda č.20/38/010/2 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SL 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 20380102 18.12.2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlé 9122020 9.12.2020 Objednávka na spracovanie úvodných informácií k vyplneniu žiadosti o NFP vrámci výzvy... ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlé 1122020 1.12.2020 objednávka Vidíme Vás spol. s r.o. 44637039  34,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 10/2020 30.11.2020 Zoznam došlých faktúr -   19 492,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26112020 26.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093   
Detail Objednávka vyšlé 23112020 23.11.2020 Objednávka Marián Cifra, Reklama Lipany 50916645  59,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16112020 17.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital, s. r. o.    
Detail Objednávka vyšlé 16112020 16.11.2020 Objednávka na passport miestnych komunikácii MAPA Slovakia Digital , s.r.o. 45325600  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06112020 7.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04112020 5.11.2020 Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE RM OFFER, s. r. o. 52332462   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 4.11.2020 Dodatok č. 1 RM OFFER, s.r.o. 52332462   
Detail Objednávka vyšlé 4112020 4.11.2020 objednávka Michal Petrilák ml., Ateliér MICHAL 41570537  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020/128/2242 3.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  26 638,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 09/2020 31.10.2020 Zoznam došlých faktúr -   156 790,65 EUR 
toplist