Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16112020 17.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital, s. r. o.    
Detail Objednávka vyšlé 16112020 16.11.2020 Objednávka na passport miestnych komunikácii MAPA Slovakia Digital , s.r.o. 45325600  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06112020 7.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04112020 5.11.2020 Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE RM OFFER, s. r. o. 52332462   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 4.11.2020 Dodatok č. 1 RM OFFER, s.r.o. 52332462   
Detail Objednávka vyšlé 4112020 4.11.2020 objednávka Michal Petrilák ml., Ateliér MICHAL 41570537  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020/128/2242 3.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  26 638,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 09/2020 31.10.2020 Zoznam došlých faktúr -   156 790,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28102020 29.10.2020 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a. s. 36470104  2 926,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 700/160/2019-1 5.10.2020 Dodatok k zmluve č. 700/160/2019 o poskytnutí podpory formou úveru Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 700/161/2019-1 2.10.2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 700/161/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra Došlé PFA 08/2020 30.9.2020 Zoznam došlých faktúr -   26 047,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29092020 29.9.2020 Nájomná zmluva Poľovnícke združenie "BUKOVINA" Čirč 37796291  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23092020 24.9.2020 Nájomná zmluva Peter Šima    
Detail Zmluva Dodávateľská 18.09.2020 18.9.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  342 524,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04092020. 5.9.2020 Zmluva o dielo- Kanalizácia a ČOV Čirč - II. etapa Ing. Richard Soporský - projektová činnosť 30652952  9 840,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04092020 5.9.2020 Zmluva o dielo - Čirč - IBV Farské - I. etapa Ing. Richard Soporský - projektová činnosť 30652952  13 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 07/2020 31.8.2020 Zoznam došlých faktúr -   36 449,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_214 27.8.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogick centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 20082020 20.8.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  119 796,19 EUR 
toplist