Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 28102020 29.10.2020 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a. s. 36470104  2 926,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 700/160/2019-1 5.10.2020 Dodatok k zmluve č. 700/160/2019 o poskytnutí podpory formou úveru Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľská 700/161/2019-1 2.10.2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 700/161/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra Došlé PFA 08/2020 30.9.2020 Zoznam došlých faktúr -   26 047,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29092020 29.9.2020 Nájomná zmluva Poľovnícke združenie "BUKOVINA" Čirč 37796291  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23092020 24.9.2020 Nájomná zmluva Peter Šima    
Detail Zmluva Dodávateľská 18.09.2020 18.9.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  342 524,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04092020. 5.9.2020 Zmluva o dielo- Kanalizácia a ČOV Čirč - II. etapa Ing. Richard Soporský - projektová činnosť 30652952  9 840,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04092020 5.9.2020 Zmluva o dielo - Čirč - IBV Farské - I. etapa Ing. Richard Soporský - projektová činnosť 30652952  13 800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 07/2020 31.8.2020 Zoznam došlých faktúr -   36 449,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_214 27.8.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogick centrum 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 20082020 20.8.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  119 796,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19082020 19.8.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p. 52064093  119 846,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 06/2020 31.7.2020 Zoznam došlých faktúr -   55 328,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23072020 23.7.2020 Kúpna zmluva Martin Piter-Bučko   4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22072020 22.7.2020 Kúpna zmluva Juraj Varchola   480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16072020 16.7.2020 Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu Ing. Pavol Gurbaľ   842,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11072020 11.7.2020 Výstavba prístrešku (altánku) v obci Čirč Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10072020 10.7.2020 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania ABYS Slovakia, s.r.o. 35875593  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 680/2020/UZ 6.7.2020 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  100 000,00 EUR 
toplist