Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 06042020 7.4.2020 Dohoda o zrušení zmluvy o manažmente projektu č. 2020/03/PG MP Profit PB, s. r. o. 50068849   
Detail Faktúra Došlé PFA 02/2020 31.3.2020 Zoznam došlých faktúr -   107 602,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06.03.2020 7.3.2020 Detské ihrisko v obci Čirč Veríme v Zábavu, s. r. o. 46167145  8 454,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06032020 6.3.2020 Zmluva o dielo Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  8 454,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé PFA 01/2020 28.2.2020 Zoznam došlých faktúr -   33 213,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022020 20.2.2020 Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry IFOsoft s. r. o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020 17.2.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve AGROČIRČ, a.s., Čirč 27 36470104   
Detail Zmluva Dodávateľská 03012020 4.1.2020 Zmluva o poskytnutí služieb o štatutárnom audite POVMART, s. r. o. 36202924   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2020 3.1.2020 Zmluva o poskytnutí služieb POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, 36202924  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05122019 6.12.2019 Mandátna zmluva č. 01/2019/IČ ŠF & EÚ Aktivity, s. r. o. 452773791   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/IČ 5.12.2019 Mandátna zmluva ŠF & EÚ Aktivity. s.r.o. 45273791  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  5 309,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20112019 21.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb, o štatutárnom audite a o zmene a doplnení POVMART, s. r. o. audítorská spoločnosť, 36202924   
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2019 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb o štatutárnom audite POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, 36202924  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15112019 16.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh... Ministerstvo vnútra SR, okresný úrad SR    
Detail Objednávka vyšlé 72019 28.10.2019 Úprava cesty v obci Čirč Solisko ČIRČ s.r.o. 52064093  27 433,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21092019 22.10.2019 Zmluva o dielo č. 01-2019 Spišprojekt, s. r. o. 44936133  1 620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1054/2019 16.10.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 3111071R484 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  11 999,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019/10 11.10.2019 Zmluva o dielo MSM - Pack, s.r.o. Prešov 36496669  41 550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Záložná zmluva 700/157/2019 4.10.2019 Záložná zmluva 700/157/2019 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  202 720,00 EUR 
toplist